Hot Melt Dạng Hạt

Keo hot melt dạng hạt chuyên dụng cho máy phun keo tự động, giúp tiết kiệm thời gian qua năng suất công việc gấp nhiều lần