Ngành Ứng Dụng

 1. Đóng Gói Bao Bì

  Đóng Gói Bao Bì

  keo nhiệt, keo dán hộp, keo dán nhãn, keo hotmelt, keo nến, keo hạt, keo dán giấy cứng
 2. Đồ Dùng - Nội Thất

  Đồ Dùng - Nội Thất

  Gia Dụng - Nội Thất
 3. Đóng Sổ Sách - Tạp Chí

  Đóng Sổ Sách - Tạp Chí

  keo vo bia, keo vao bia, keo vào bìa, keo vô bìa, keo dán sách, keo dán gáy sách, giấy bìa, giấy cứng, couche
 4. Thủ Công Mỹ Nghệ

  Thủ Công Mỹ Nghệ

  Thủ Công: Mỹ Nghệ, Đồ Thờ, Hàng Mã
 5. Vệ Sinh: Khăn, Tả